Aspecten van bewustzijn waar het over gaat:
Creatie, Waarneming, Ervaring

Deel II van de Avatar® Cursus ontwikkelt jouw vaardigheid om de werkelijkheid van je voorkeur te creëren. Door meer grip te krijgen over je eigen mentale programmering kom je tot transformerende inzichten over waarom bepaalde aspecten van jouw leven tekort geschoten zijn en wat je kunt doen om dat te herstellen. Je verandert dat deel van jezelf dat je ergste vijand was in een vriend die je gidst.

Zelfsaboterende overtuigingen worden ontmaskerd voordat ze jou nog meer schade kunnen toebrengen. Stress wordt ingeruild voor een ontspannen gewaarzijn.

Je leert hoe je de werkelijkheid kunt ervaren zonder oordeel, afgescheidenheid of vervorming. Voor deel II heb je 4 tot 5 dagen nodig, afhankelijk van wat je tegenkomt.

Prijs: € 544,50 (incl. BTW, excl. hotelkosten / dagarrangement)

<< Deel I: ReSurfacing Workshop
 Deel III: De Procedures >>

 

 
" Laat wat je bent niet in de weg staan van wat je zou kunnen worden. "

Harry Palmer, auteur van het Avatar-materiaal