Aspecten van bewustzijn waar het over gaat:
Creatie, Waarneming, Ervaring

Deel II van de Avatar® Cursus ontwikkelt jouw vaardigheid om de werkelijkheid van je voorkeur te creëren. Door meer grip te krijgen over je eigen mentale programmering kom je tot transformerende inzichten over waarom bepaalde aspecten van jouw leven tekort geschoten zijn en wat je kunt doen om dat te herstellen. Je verandert dat deel van jezelf dat je ergste vijand was in een vriend die je gidst.

Zelfsaboterende overtuigingen worden ontmaskerd voordat ze jou nog meer schade kunnen toebrengen. Stress wordt ingeruild voor een ontspannen gewaarzijn.

Je leert hoe je de werkelijkheid kunt ervaren zonder oordeel, afgescheidenheid of vervorming. Voor deel II heb je 4 tot 5 dagen nodig, afhankelijk van wat je tegenkomt.

Prijs: € 544,50 (incl. BTW, excl. hotelkosten / dagarrangement)

<< Deel I: ReSurfacing Workshop
 Deel III: De Procedures >>

 

 
" De missie van Avatar in de wereld is om de integratie van geloofssystemen te katalyseren. Wanneer we inzien dat het enige verschil dat er tussen ons onderling bestaat onze overtuigingen zijn en dat overtuigingen met gemak gecreeerd en gediscreeerd kunnen worden, dan zal het welles-nietes-spel ophouden en zal een co-creatiespel op gang komen dat zal uitmonden in wereldvrede. "

Harry Palmer, auteur van het Avatar-materiaal