Aspecten van bewustzijn waar het over gaat:
Overtuigingen, Werkelijkheid, Bewustzijn

Deel I van de Avatar® Cursus, de ReSurfacing® Workshop, brengt bepaalde ideeën naar voren over het verband tussen jouw overtuigingen en werkelijkheid. Deze ideeën worden op verschillende manieren getoetst en onderzocht (in groepsdiscussies en door persoonlijke verkenningen) om voor jezelf te bepalen of dat verband wel of niet bestaat.

De oefeningen van  de ReSurfacing Workshop laten je een kijkje nemen achter de schermen van het bewustzijn om je een blik te gunnen op de blauwdrukken die jij gebruikt bij de vormgeving van jouw leven. Deze reis heeft als resultaat, dat je een intieme connectie krijgt met een diepere, meer compassievolle en bewustere zijnstoestand.

Deel I wordt gegeven in de vorm van een laagdrempelige 2-daagse workshop, waarin je informatie, demonstraties en ervaringsgerichte oefeningen krijgt die je bewust maken van de onbegrensde mogelijkheden van een leven vanuit vrije wil.

Kosten: €272,25 (incl. BTW, excl. hotelkosten / dagarrangement)

<< Wat is Avatar?Deel II: De oefeningen >>

 

 
" Doen alsof is fantasie zonder overtuiging. Creëren is fantasie met overtuiging. Mensen die in hun fantasieën geloven, maken die fantasieën waar. "

Harry Palmer, auteur van het Avatar-materiaal