Aspecten van bewustzijn waar het over gaat:
Overtuigingen, Werkelijkheid, Bewustzijn

Deel I van de Avatar® Cursus, de ReSurfacing® Workshop, brengt bepaalde ideeën naar voren over het verband tussen jouw overtuigingen en werkelijkheid. Deze ideeën worden op verschillende manieren getoetst en onderzocht (in groepsdiscussies en door persoonlijke verkenningen) om voor jezelf te bepalen of dat verband wel of niet bestaat.

De oefeningen van  de ReSurfacing Workshop laten je een kijkje nemen achter de schermen van het bewustzijn om je een blik te gunnen op de blauwdrukken die jij gebruikt bij de vormgeving van jouw leven. Deze reis heeft als resultaat, dat je een intieme connectie krijgt met een diepere, meer compassievolle en bewustere zijnstoestand.

Deel I wordt gegeven in de vorm van een laagdrempelige 2-daagse workshop, waarin je informatie, demonstraties en ervaringsgerichte oefeningen krijgt die je bewust maken van de onbegrensde mogelijkheden van een leven vanuit vrije wil.

Kosten: €272,25 (incl. BTW, excl. hotelkosten / dagarrangement)

<< Wat is Avatar?Deel II: De oefeningen >>

 

 
" De missie van Avatar in de wereld is om de integratie van geloofssystemen te katalyseren. Wanneer we inzien dat het enige verschil dat er tussen ons onderling bestaat onze overtuigingen zijn en dat overtuigingen met gemak gecreeerd en gediscreeerd kunnen worden, dan zal het welles-nietes-spel ophouden en zal een co-creatiespel op gang komen dat zal uitmonden in wereldvrede. "

Harry Palmer, auteur van het Avatar-materiaal